4M CAD kasutusjuhendid eestikeelseks!4M CAD user manuals now in Estonian

Heameel on teatada et Tehnosüsteemide OÜ on tõlkinud 4M CAD tarkvara kasutusjuhendi eesti keelde

Quick Start kasutusjuhis on kiire ja lihtne sissejuhatus programmi 4MCAD peamiste omadustesse ja funktsioonidesse. Täielikus kasutusjuhises esitletakse kõiki programmi omadusi ja funktsioone ning need seletatakse koos informatiivsete näidetega detailselt lahti. Programm 4MCAD on alternatiivne CAD-programm, mis ühildub üldkasutatavate DWG failidega. Programmi keskkond sarnaneb AutoCADile ja pakub ka täielikku tuge AutoCADi käskudele, menüüdele, skriptidele, stiilidele, mustritele jpm. 4MCAD Professional: 2D/3D CAD Complete Design + rasterpilt + renderdamine + 3D-mahud + VBA tugi + Library Manager. Umbes sajaleheküljeline kasutusjuhis annab kasutajale kõigepealt ülevaate sellest, kuidas installimist läbi viia ja seejärel, sellest, kuidas uut joonist alustada, kasutades suvandeid drawing settings (nt paberi suurus, mastaabitegurid, teksti suurus jne) ja drawing aids (olemitõmbed, ristreziim jne). Juhis annab ka üldiseid näpunäiteid lihtsate olemite, nagu näiteks nii joonte, ringide ja kaarte kui ka keeruliste üksuste, nagu näiteks polügoonide ja kõverate kohta. Lühidalt kirjeldatakse teisi olulisi võimalusi nagu seda on joonises liikumine, koordinaatsüsteemi kasutamine ja olemasolevate jooniste väljaprintimine. Eelmainitu on vaid murdosa kõigist 4MCADi pakutavatest võimalustest. See programm on loodud kõigile kes soovivad kiiret ja tõhusat CADi programmi, mis on sama võimas ja universaalne kui AutoCAD®, kõige arenenum CAD-rakendus. Hoolimata arvukatest võimalustest, mida 4MCAD pakub, on see programm ka uutele kasutajatele lihtsalt õpitav ja kasutatav. kasutusjuhendid Programmi senistele kasutajatele saadame ka tõlke e-maili teel.

One Comment

 • Sisukord
  4MCAD 1
  Eessõna 4
  1. Installimine – käivitamine 1
  1.1 4MCAD installimine 1
  2. Keskkond & käsud 3
  2.1 4MCADi keskkond 3
  2.1.1 4MCADi kasutamine 3
  2.1.2 Käskude kuvamine otseteemenüüs 4
  2.1.3 Tööriistaribade kuvamine ja peitmine 4
  2.1.4 Käsuriba kasutamine 5
  2.1.5 Olekuriba kasutamine 5
  2.1.6 Viipekastide kasutamine 6
  2.1.7 Käskude valimine 7
  2.1.8 Käskude kasutamine 7
  2.1.9 Käskude käivitamine tööriistariba kasutades 7
  2.1.10 Käskude käivitamine menüü abil 7
  2.1.11 Käskude käivitamine käsuriba abil 8
  2.1.12 Käsu kordamine 8
  2.1.13 Käsu pesastamine 8
  2.1.14 Akna Prompt History kasutamine 8
  2.1.15 Skriptide kasutamine 8
  2.1.16 Vigade parandamine 8
  2.1.17 4MCADi mugandamine 9
  2.2 Joonistega töötamine 9
  2.2.1 Uue joonise loomine 10
  2.2.2 Joonise avamine 10
  2.2.3 Kahjustatud failide avamine 11
  2.2.4 Joonise seadete kindlaksmääramine 12
  2.2.5 Koordinaatvõrgu ühildumise seadistamine 21
  2.2.6 Suvandi Draw Orthogonal kasutamine 26
  2.2.7 Olemi kasutamine 26
  2.2.8 Funktsiooni fly-over snapping kasutamine 33
  2.2.9 Joonise salvestamine 34
  2.3 Lihtolemite loomine 35
  2.3.1 Joonte joonestamine 35
  2.3.2 Ringide joonistamine 36
  2.3.3 Kaarte ja teiste olemine joonistamine 37
  2.4 Keeruliste olemite loomine 37
  2.4.1 Ristkülikute joonestamine 38
  2.4.2 Hulknurkade joonestamine 38
  2.4.3 Murdjoonte ja teiste keeruliste olemite joonestamine 39
  2.4.4 Viirutuse lisamine 41
  49
  2.5 Olemite muutmine 50
  2.5.1 Olemite valimine 50
  2.5.2 Olemite atribuutited muutmine 52
  2.5.3 Olemite kustutamine 52
  2.5.4 Olemite kopeerimine 53
  2.5.5 Olemite ümberkorraldamine 53
  2.5.6 Olemite suuruse muutmine 55
  2.5.7 Olemite lahutamine ja ühendamine 61
  2.5.8 Olemite rühmitamine 61
  2.5.9 Murdjoonte redigeerimine 62
  2.5.10 Olemite osadeks jaotamine 63
  2.5.11 Olemite faasimine ja ümardamine 63
  2.6 Koordinaattelgede kasutamine 63
  2.6.1 Descartes™ koordinaatide kasutamine 64
  2.6.2 Kahedimensionaalsete koordinaatide kasutamine 66
  2.6.3 Kolmemõõtmeliste koordinaatide kasutamine 69
  2.7 Joonise kuvamine 69
  2.7.1 Joonise uuesti koostamine ja regenereerimine 69
  2.7.2 Joonises liikumine 70
  2.7.3 Joonise suurenduse muutmine 71
  2.7.4 Mitme vaate kuvamine 74
  2.8 Plokkide, atribuutide ja väliste viidete rakendamine 74
  2.9 Kolmemõõtmeline joonestamine 75
  2.10 Printimine 75

You must be logged in to post a comment.